Aktualności Aktualności

22 lipca

Uroczystości patriotyczne upamiętniające pomordowanych w lipcu 1944 roku

22 lipca minęły 74 lata od tragicznych wydarzeń, w których z rozkazu hitlerowskich oprawców zginęli mieszkańcy Plebaniej Woli , Makoszki i Kolonii Borki. Właśnie w tych miejscowościach odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające pomordowanych w lipcu 1944 roku.   

     W okresie II wojny światowej Lasy Parczewskie stanowiły bazę oddziałów partyzanckich Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, partyzantów sowieckich i Armii Krajowej. Partyzantom niejednokrotnie pomagali mieszkańcy okolicznych wsi. W połowie lipca 1944 roku Niemcy rozpoczęli akcję "Cyklon", której celem było wyniszczenie stacjonujących tu partyzantów. W Plebaniej Woli, Makoszce i Kol. Borki 21 lipca 1944 roku, o godzinie 5.30 oddziały kawalerii kałmuckiej, będące w służbie niemieckiej, przeprowadziły obławę. W miejscu, gdzie dziś stoi pomnik, zebrano sześćdziesięciu mężczyzn. Stąd przewieziono ich najpierw na stację kolejową w Parczewie, a potem koleją do Lublina. Podczas transportu kolejowego połowa zatrzymanych zdołała uciec a pozostali 22 lipca zostali zmuszeni do przeniesienia amunicji ze stacji kolejowej Lublin do Krężnicy Jarej w okolicach Lublina. Tam hitlerowcy rozstrzelali dwudziestu dwóch mężczyzn.

  Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy leśniczówce Gościniec, pod pomnikiem partyzanta Edwarda Drozda. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem w Lasach Parczewskich upamiętniającym walki partyzanckie i spacyfikowane wsie wokół nich. Po powrocie do Plebaniej Woli zgromadzeni na uroczystościach mieszkańcy i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w intencji pomordowanych.

 Tragiczne losy mieszkańców wsi Plebania Wola, Makoszka i Kolonia Borki upamiętnia tablica, pod którą  po mszy świętej uroczyście złożono wieńce i oddano hołd pomordowanym.

Zdjęcia : Małgorzata Selwa

Tekst : Jacek Zapasa