Aktualności Aktualności

Szacowanie szkód łowieckich

Nadleśnictwo Parczew informuje o zmianie procedury zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o zmianie ustawy  - Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.651) od dnia 01.04.2018 r. organem uprawnionym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich jest organ wykonawczy gminy, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Mając na względzie powyższe, właściciele lub posiadacze gruntów rolnych wnioski o szacownie szkód składają w urzędach gmin.

Zgodnie ze znowelizowana ustawą koła łowieckie nie przyjmują wniosków o szacowanie szkód.

W oparciu o art. 46 d w/w ustawy – właścicielowi lub posiadaczowi gruntów rolnych przysługuje odwołanie od ustalonej wysokości odszkodowania do Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew.

Odwołania będą rozpatrywane w odniesieniu do kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie znajdujące się w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

Odwołanie należy składać w formie pisemnej w biurze Nadleśnictwa Parczew lub przesłać listownie na adres :          

                                           Nadleśnictwo Parczew

                                           ul. Al. Kasztanowa 29

                                           21-230 Sosnowica    

Szczegółowych informacji w zakresie szacowania szkód łowieckich udziela Pan Szymon Kozak,

tel. 720 820 173.