Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

CERTYFIKATY

 Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie podlega certyfikacji przez dwie niezależne organizacje:

  • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification),
  • FSC (Forest Stewardship Council).

PEFC jest organizacją pozarządową, której cel to wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, która ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej.

 RDLP w Lublinie otrzymała certyfikat PEFC w 2012 roku i jest on ważny do 9 lipca 2018 roku. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru.

FSC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 1993 roku w Meksyku w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Jej działalność skupia się na popularyzacji sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze.

 RDLP w Lublinie posiada certyfikat FSC od stycznia 2003 roku i jest on ważny do 22 stycznia 2019 r. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru.

Certyfikaty te potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona  jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Materiały do pobrania