Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Parczew corocznie pozyskuje 60000 tys. m3, które jest surowcem odnawialnym, przyjaznym człowiekowi i niezanieczyszczającym środowiska. Równocześnie zasobność tutejszych lasów systematycznie wzrasta, ponieważ ciecia stanowią tylko około 56% przyrostu drewna na pniu.

Ogólny plan pozyskania drewna w latach 2008-2017 wynosi 599622 m3 grubizny, etat cieć w użytkach rębnych wynosi 276822 m3 w użytkach przedrębnych  322800 m3 .