Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

ZASOBY  LEŚNE

Na terenie Nadleśnictwa Parczew przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów to 58 lat, a przeciętna zasobność osiąga 240 m sześciennych/ha

 

Udział siedlisk leśnych

 • 56 procent – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

 • 39 procent – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

 • 5 procent – olsy, czyli lasy porastające żyzne bagienne tereny

 

Udział siedlisk wilgotnościowych

 • 1 proc suche

 • 72 proc świeże

 • 19 proc wilgotne

 • 8 proc bagienne

 

Udział gatunków lasotwórczych

 • 73 procent  - sosna

 • 11 procent  - brzoza

 • 6 procent  - olcha

 • 6 procent  - dąb, klon, jawor, wiąz, jesion

 • 4 procent  - pozostałe

 

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat(np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat,

II klasa wieku to drzewostany od 21 do 40 lat, III klasa od 41 do 60 lat itd.)

 • I klasa wieku stanowi 7 %

 • II klasa wieku 17 %

 • III klasa wieku 35 %

 • IV klasa wieku 19 %

 • V klasa wieku 16%

 • VI klasa wieku 4%

 • VII klasa wieku 1 %

 • VIII klasa wieku 1 %

 

Dominujące funkcje lasu

 • 73 proc lasy gospodarcze

 • 25 proc lasy ochronne (wodochronne, ostoje zwierząt chronionych, cenne fragmenty rodzimej przyrody)

 • 2 proc rezerwaty przyrody

 

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 237 m sześc/ha

 • Sosna 260

 • Dąb 194

 • Brzoza 158

 • Olcha 184

 

Przeciętny wiek naszych drzewostanów wynosi 58 lat w tym

 •  Sosna 61 lat

 • Dąb 61 lat

 • Brzoza 45 lat

 • Olcha 47 lat